Cercetare

Activitatea individuală de cercetare a profesorilor se reflectă în comunicările prezentate la sesiunea anuală de comunicări a Facultății, organizată împreună cu celelalte Departamente (Conservare și Restaurare, Pregătirea Personalului Didactic), la care sunt invitați să participe și doctoranzii Universității. Departamentul organizează de asemenea o sesiune anuală de comunicări a studenților și masteranzilor Facultății (ITAMix), în cadrul căreia viitorii practicieni ai disciplinei își pot prezenta rezultatele proiectelor de cercetare personală, uneori ocazionate de pregătirea unor teme de seminar.

Art Historiographies in Central and Eastern Europe. An Inquiry from the Perspective of Entangled Histories. Starting Grant, 2018-2023

Principal investigator: Ada Hajdu
Senior researchers: Shona Kallestrup, Magdalena Kuninska
Research assistant: Mihnea Mihail
Host Institution: New Europe College – Institute for Advanced Study, Bucharest

Our project proposes a fragmentary account of the art histories produced in present-day Poland, Hungary, Slovakia, Romania, Bulgaria and Serbia between 1850 and 1950, from an entangled histories perspective. We will look at the relationships between the art histories produced in these countries and the art histories produced in Western Europe. But, more importantly, we will investigate how the art histories written in the countries mentioned above resonate with each other, either proposing conflicting interpretations of the past, or ignoring uncomfortable competing discourses. We will investigate the art histories written between 1850 and 1950 because we are interested in how art history contributed to nation building discourses. Therefore, we will focus on those art histories that concur to nationalising the past.

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 802700).

Site: arthist.ro

Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG)

Programul Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG) își propune să producă o ”bază de cunoștințe” și o Enciclopedie în cinci volume, care să ofere o perspectivă sinoptică asupra moștenirii culturale și a identităților spirituale din România. Având în centru conceptul inovator de imaginar cultural și social, programul va folosi mai multe metodologii multidisciplinare pentru a pune în evidență principalele domenii ale reprezentărilor colective românești. Conceptele științifice cheie folosite, care asigură originalitatea proiectului, vor fi cele de cercetare a imaginarului, bazine semantice, câmpuri lingvistice, constelații de imagini, paradigme religioase, identitate fractală. Programul va avea 5 echipe, care vor acoperi următoarele domenii: Patrimoniu și imaginar lingvistic; Imaginar literar; Imaginar istoric; Imaginar religios; Imaginar artistic. Pe o perioadă de doi ani, fiecare echipă va reuni circa 20 de cercetători, care vor produce 20 de articole (intrări) prezentând principalele bazine culturale din domeniul respectiv. Corpusul de studii va fi publicat online (pe un site interactiv, conceput ca un ”stup electronic”) și pe hârtie (o Enciclopedie în cinci volume, la editura Polirom din Iași). ”Baza de cunoștințe” ROMIMAG se adresează unor categorii numeroase de public: scriitori, artiști, muzicieni, regizori, lingviști, editori, agenți media, curatori, studiouri audio-vizuale, companii de publicitate, dar și politicieni, leaderi, mediatori sociali și de turism, promotori ai moștenirii culturale, studenți, elevi, publicul cititor. Această imagine panoramică a patrimoniului cultural și spiritual românesc va face posibilă o mai bună înțelegere și cultivare a identităților naționale, locale și de grup, în cadrul interculturalismului european. Scopul său profund este de a permite îmbunătățirea relațiilor dintre comunitățile care locuiesc în România și prevenirea tensiunilor latente și a violenței sociale.
Cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0356

Site: romimag.granturi.ubbcluj.ro

Contemporary Visual Art Conservation Platform VisART

Proiectul stabilește o nouă direcție de cercetare în vederea conservării patrimoniului cultural modern, centrând investigațiile pe mecanismele de degradare ale materialelor cu care artiștii contemporani operează (precum acrilicele, vinilul sau rășinile sintetice). Obiectivul general presupune inițierea unei noi abordări științifice în artele vizuale care să genereze informație riguroasă și organizată cu privire la noile tehnici și materiale, necesare unor noi metode de conservare și restaurare.
Cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0342

Site: certo.inoe.ro/visart

Worldwide Open Workshop With Advanced Techniques for Cultural Heritage WATCH

Coordonator – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronica (INOE).
Proiectul presupune înființarea unui laborator deschis care să beneficieze de tehnică și asistență științifică în vederea investigării patrimoniului cultural, fiind un concept pornit din necesitatea integrării unor resurse tehnice avansate în practicile tradiționale ale conservării și restaurării.

Site: certo.inoe.ro/watch

Arhiva Drăguț

În anul 2014, Universitatea Națională de Arte a primit cu titlul de donație o arhivă de fotografii și clișee care au aparținut regretatului istoric de artă Vasile Drăguț. Acest corpus a fost predat Departamentului de Istoria și Teoria Artei, fiind supus în momentul de față unei operațiuni de inventariere și digitalizare, sub coordonarea asist. dr. Ada Hajdu. Prelucrarea Arhivei Drăguț reprezintă o activitate inclusă în seria de aplicații practice aferente cursului Redactarea textelor de specialitate, dar și o posibilă activitate de practică studențească pentru cursanții din anul I, ciclul de licență.

Site: arhivadragut.netlify.app

”Ion Mincu - o perspectivă regionalistă și o abordare a inserției locale” - Bursa de cercetare ”Ion Mincu”, Ordinul Arhitecților din România

Proiectul propune o cercetare a relaţiei dintre stilul naţional creat de Ion Mincu şi discursul contemporan lui referitor la regionalism în arhitectură. Cercetarea îl va prezenta pe arhitect ca actor în procesele de translare a ideilor regionaliste dintr-un spaţiu cultural în altul, urmărind anii de studiu la École de Beaux-Arts şi activitatea pedagogică la Bucureşti, care a avut un impact regional mai amplu, datorită prezenţei unor studenţi bulgari, dintre care remarcabilă este figura lui Naum Torbov.

Repertoriul picturii murale brâncovenești. Județul istoric Vâlcea

Proiectul, derulat sub conducerea Prof. Corina Popa, și-a propus repertorierea exhaustivă a ansamblurilor murale de epocă brâncovenească din zona Vâlcea prin liste complete ale inscripțiilor fiecărei scene și desfășurătoare iconografice – digitale pentru picturile murale de la Hurezi și clasice pentru celelalte zece monumente. Pentru realizarea releveelor și desfășurătoarelor iconografice s-a colaborat cu arhitecții Bogdan Teodor, Andreea Enache, Dan Ionescu și Ioana Olteanu, pictor restaurator, iar textele în slavona și greacă ce însoțesc imaginile pictate au fost verificate și corectate de epigrafistele dr. Natalia Trandafirescu și dr. Ruxandra Lambru.
Cod CNCSIS 847

Str. General Budișteanu, nr. 19, București
tel: (+4) 021 312 45 51
e-mail: contact@studii-vizuale.ro

Program secretariat:
luni-joi 9-16; vineri 9-14

 

Urmărește pagina noastră de Facebook pentru mai multe noutăți: