Despre noi

În centrul filosofiei noastre de predare se află interacțiunea permanentă cu studenții, cărora le oferim un cadru de predare prietenos, în grupuri mici și consiliere individuală pentru dezvoltare în carieră. Prin exerciții de analiză vizuală, cercetare istorică și dezbatere critică și prin practicarea unui demers interdisciplinar, programul educațional pe care îl propunem oferă studenților instrumente teoretice vizuale și discursive, esențiale pentru interpretarea modului în care funcționează imaginile.

lect. univ. dr.

Vlad Bedros

lect. univ. dr.

Irina Cărăbaș

conf. univ. dr.

Mirela Dăuceanu

prof. univ. dr.

Ruxandra Demetrescu

lect. univ. dr.

Mirela Duculescu

asist. univ. dr.

Ioana Măgureanu

asist. univ. dr.

Mihnea Mihail

conf. univ. dr.

Ioana Beldiman

lect. univ. arh.

Cristina Woinaroski

lect. asociat

Angelica Iacob

Oportunități de carieră pentru studenții noștri

Te poți orienta către oricare dintre domeniile de cercetare a imaginii, către managementul cultural și curatorial, muzeologie și muzeografie, jurnalism cultural, creație contemporană, piața de artă.

Avantajul studierii istoriei artei la UNArte este accesul direct la arta contemporană, posibilitatea de a frecventa atelierele celorlalte secții și de a înțelege aspectele tehnice ale procesului de creație, de a stabili încă din anii studenției relații în lumea artiștilor, extrem de utile pentru o viitoare carieră în curatoriat.

Studiul istoriei artei nu înseamnă doar contemplarea picturilor și sculpturilor

Un istoric de artă studiază orice obiect cu conținut estetic, așadar nu doar capodopere, ci și spectru vizual în care pot intra chiar și bijuterii, reclame, graffiti, manuscrise, haine sau filme.

Studiem aceste obiecte în contextul lor istoric și cultural. Ne punem o mulțime de întrebări: cine și când le-a creat, ce poveste spun, din ce sunt făcute, cum erau folosite și de către cine, care sunt asemănările și deosebirile dintre ele și alte reprezentări ale aceleiași teme? Ne punem aceste întrebări în fel și chip, dar cea mai importantă întrebare a istoricului de artă este de ce un obiect arată așa cum arată?

Ce discipline poți studia în cadrul programului de licență?

close

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Istoria artei românești

Cursul are drept scop reconstituirea unei imagini de ansamblu asupra evoluției artei românești între secolele IV-XXI, definirea cadrului istoric și cultural în care acest fenomen s-a desfășurat, precum și măsura în care istoria, cultura și personalitățile politice au condiționat sau marcat arta de pe teritoriul României. Activitatea de seminar se desfășoară atât în sălile de curs, cât și la muzee sau în excursii prin țară.

Texte fundamentale pentru istoria artei

Cursul își propune să familiarizeze studenții anului I cu problemele fundamentale ale studiului artei din Europa occidentală prin intermediul unor texte considerate a fi relevante în istoriografia contemporană. Textele discutate abordează subiecte esențiale pentru studiul istoriei artei (precum stil, periodizare sau statutul artistului). Selecția s-a bazat pe ideea de a introduce studentul în centrul preocupărilor istoriei și teoriei prin studiul unor problematici care pot fi urmărite, cu variațiuni, din Antichitate până în contemporaneitate.

Muzeologie

Cursul vizează familiarizarea studenților cu problematica de bază a unui muzeu de artă, în principal cu forma esențială a activității unui istoric/critic de artă într-un muzeu: organizrea expozitiei. În conexiune cu istoria gustului artistic, istoria muzeelor de artă completează cunoștințele de istoria artei universale și românești și întregește imaginea despre instituția muzeală în epocile modernă și contemporană, putând să indice studentului un drum posibil în profesiunea aleasă.

Istoria artei universale

Pe parcursul celor trei ani de studiu, cursul de istoria artei universale oferă studenților repere pentru o orientare stilistică și cronologică, precum și pentru înțelegerea istorică a proceselor de producție artistică și receptare a operei de artă în perioada studiată.

Evoluția și metodele istoriei și teoriei artei

Cursul propune un exercițiu de dezbatere asupra modurilor specifice de receptare a operelor de artă produse în diverse epoci și integrează acest vocabular în istoria mai vastă a literaturii artistice, din perspectiva contemporană.

Management cultural și curatorial

Este vizată însușirea cunoștințelor generale de management cultural și management curatorial, prezentarea cadrului instituțional și legislativ, cunoașterea pieței de artă și a mecanismelor manageriale de organizare și conducere, dar și a mecanismelor curatoriale de propunere, organizare și conducere, strategii și politici culturale, plan de acțiune, organizare structurală, planificare strategică.

Curs special de istoria arhitecturii

În cadrul cursului sunt definite curentele arhitecturale ale secolelor XIX-XX și cadrul lor general, fiind prezentate exemple reprezentative și personalități marcante pentru reprezentarea fenomenelor arhitecturale din România și Europa.

Cursurile programului masteral de istorie și metodologie

close

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Strategii creatoare în arta europeană și românească

Cursul tratează primele trei decenii ale secolului XX, când “scena artistică” este ocupată de două curente majore, modernitatea și avangarda istorică. Acestea stau într-un raport polemic, ilustrat mai cu seamă la nivelul documentelor programatice, ceea ce nu le impiedică însă să-și suprapună și adesea să-și interfereze atât mesajul cât și procedeele de creație. Dată fiind complexitatea “coabitării” celor două tendințe într-un interval temporal restrâns, analiza lor se poate constitui într-un adevărat exercițiu prin care masteranzii își vor putea apropria metodologia actului cercetării.

Repere iconografice și de limbaj în arta contemporană

Acest curs își propune o aprofundare a problematicii artei contemporane internaționale și românești, pe două direcții: una tematică și alta a limbajului.  Acestea sunt analizate din variate perspective ale exprimării artistice, de la mijloacele picturii, sculpturii, la expresia corporală, ipostazierile readymade-ului și interpretările/modificările sale în timp, instalaționism, artă video, artă digitală. Sunt atinse repere de la expresionismul abstract și avataruri contemporane ale figurativului, la arta conceptuală și prelungirile sale actuale.

Probleme de metodologie in interpretarea imaginilor

Cursul își propune să familiarizeze studenții cu o problematică aflată la intersecția între ceea ce se desemnează în ultimele decenii prin sintagme ca „studii vizuale” (visual studies) sau „cultură vizuală” (visual culture) și evoluții interne istoriei și teoriei artei. Este pusă în discuție o reconfigurare a istoriei artei ca disciplină, atât în ce privește obiectul/obiectele ei de studiu, cât și în ce privește abordările metodologice din câmpul ei.

Vizualitate și cunoaștere

Cursul propune o istorie a disciplinei istoriei artei din secolul al XVIII-lea până în prezent pornind de la figuri și texte fondatoare. În această desfășurare, un accent important cade pe contextul istoric, geografic și cultural în care aceste teorii și metodologii au fost elaborate cu scopul de a înțelege contribuția, dar și limitele acestora.

Statutul muzeului în contemporaneitate

Textele propuse pentru studiu discută statutul muzeului ca simptom modern/postmodern. Este analizat un discurs despre muzeu din afara disciplinei muzeografiei, fiind totodată vizată dimensiunea conceptuală a expoziției și a muzeului.

Str. General Budișteanu, nr. 19, București
tel: (+4) 021 312 45 51

Program secretariat:
luni-joi 9-16; vineri 9-14

 

Urmărește paginile noastre social media pentru mai multe noutăți: