Admitere

Departamentul de Istoria și Teoria Artei organizează concursul de admitere pentru studii de licență (programul de studii Istoria și Teoria Artei) în iulie 2020 și pentru studii masterale (Studii vizuale și curatoriale) în perioada august – septembrie 2020.

Studii de licență

15 locuri bugetate

7 locuri cu taxă

Dosarele de candidatură vor putea fi depuse la secretariatul facultății, în perioada 13-17 iulie 2020.

Pentru informații suplimentare, puteți consulta metodologia UNArte de desfășurare a concursului de admitere  metodologia UNArte de desfășurare a concursului de admitere.

Admiterea în cadrul programului de studii de licență Istoria și Teoria Artei se face pe baza unei scrisori de intenție și a mediei examenului de Bacalaureat. Scrisoarea de intenție va fi depusă odată cu dosarul de înscriere. Aceasta este probă eliminatorie și se notează cu admis/respins. Ierarhizarea studenților admiși în urma acestei probe eliminatorii se face în ordinea mediilor de la Bacalaureat.

Mai multe detalii despre probele de concurs și actele necesare înscrierii

Conținutul scrisorii de intenție:

 • Prezentarea candidatului (nume, prenume, liceul absolvit, materiile umaniste preferate în liceu).
 • Motivele pentru care candidatul dorește să studieze istoria și teoria artei (experiențe prealabile care au contribuit la alegerea domeniului istoriei artei. După caz: vizitarea unor muzee și galerii, participarea la diferite evenimente culturale, cărți și filme preferate, activități extracurriculare pe timpul liceului).
 • Planuri de viitor.

Scrisoarea de intenție trebuie să aibă maximum 3 pagini A4, redactate cu font Times New Roman, cu caractere de 12 pt și distanța între rânduri de 1,5 pt.

Actele necesare pentru înscriere sunt:

 • Fișa de înscriere (se va completa online, conform normelor metodologice)
 • Diploma de bacalaureat sau adeverința echivalentă (original și copie)
 • Foaia matricolă (original și copie)
 • certificat de naștere (original și copie)
 • copie după carte identitate
 • adeverință medicală
 • 4 fotografii tip buletin
 • dovada achitării taxei de înscriere (150 lei)
 • Scrisoarea de intenție
 • după caz, alte documente (precum diploma de licență dacă ați absolvit o altă facultate, certificat de căsătorie ș. a)

Studii de masterat

7 locuri bugetate

3 locuri cu taxă

Dosarele de candidatură vor putea fi depuse la secretariatul facultății, în perioada:  
3 – 9 septembrie 2020

Examen: 11 septembrie 2020

Pentru informații suplimentare, puteți consulta  metodologia UNArte de desfășurare a concursului de admitere.

Examenul de admitere pentru programul de Studii vizuale și curatoriale constă într-un colocviu pe baza proiectului științific personal (maxim 5 pagini), care va fi depus odată cu dosarul de candidatură, urmând ca acesta să fie prezentat în cadrul unui interviu. Examenul va avea loc pe data de 11 septembrie 2020.

Mai multe detalii despre probele de concurs și actele necesare înscrierii

Redactarea proiectului de cercetare:
În vederea admiterii trebuie să redactați un proiect de cercetare personal pentru care puteți să vă alegeți în prealabil un coordonator dintre toți profesorii facultății. Alegerea coordonatorului nu condiționează însă admiterea și se face și ulterior.

Structura proiectului:

 • anunțarea temei
 • premisele cercetării (ce știți deja despre temă) și situația succintă a cercetărilor anterioare (ce și cum au studiat tema alți autori)
 • subtemele proiectului și metodologia (direcțiile în care vă propuneți să dezvoltați tema propusă și cum le veți aborda)
 • rezultate așteptate și riscuri
 • bibliografie selectivă

Actele necesare pentru înscriere sunt:

 • Fișa de înscriere (se va completa online, conform normelor metodologice)
 • Diploma de licență sau adeverința echivalentă (original și copie)
 • Diploma de bacalaureat (original și copie)
 • certificat de naștere (original și copie)
 • copie după cartea de identitate
 • adeverință medicală
 • 4 fotografii tip buletin
 • dovada achitării taxei de înscriere (150 lei)
 • proiectul de cercetare + CV
 • după caz, alte documente (precum alte diplome dacă ați mai absolvit un program masteral, certificat de căsătorie ș. a)

Str. General Budișteanu, nr. 19, București
tel: (+4) 021 312 45 51
e-mail: contact@studii-vizuale.ro

Program secretariat:
luni-joi 9-16; vineri 9-14

 

Urmărește pagina noastră de Facebook pentru mai multe noutăți: