Admitere studii de licență 2018

Departamentul de Istoria și Teoria Artei organizează în luna septembrie concursul de admitere pentru studii de licență cu specializarea Istoria și Teoria Artei. Cifra de școlarizare este de 15 locuri bugetate și 8 locuri cu taxă. Înscrierea candidaților se face la secretariatul Facultății, în intervalul 3 - 7 septembrie 2018.

1. Probă eliminatorie: Scrisoare de intenție (care se va depune odată cu dosarul de înscriere). Scrisoarea de intenție trebuie să aibă maximum 3 pagini A4, redactate cu font Times New Roman, cu caractere de 12 puncte și distanța între rânduri de 1,5 puncte.

Conținutul scrisorii de intenție:
A. Prezentarea candidatului (nume, prenume, liceul absolvit, materiile umaniste preferate în liceu).
B. Motivele pentru care candidatul dorește să studieze istoria și teoria artei (experiențe prealabile care au contribuit la alegerea domeniului istoriei artei. După caz: vizitarea unor muzee și galerii, participarea la diferite evenimente culturale, cărți și filme preferate, activități extracurriculare pe timpul liceului).
C. Planuri de viitor.

2. Interviu: Conversație liberă cu comisia având ca punct de pornire Scrisoarea de intenție. Interviul va avea loc după data de  11 septembrie 2018.

Actele necesare pentru înscriere sunt: fișa de înscriere, diploma de bacalaureat, certificat de naștere (copie legalizată), copie carte identitate, adeverința medicală, 4 fotografii tip buletin, chitanță taxă înscriere (150 lei), scrisoarea de intenție și alte acte, în cazul în care urmați o a doua facultate.

Informațiile complete se regăsesc în Metodologia desfășurării concursului de admitere la ciclul de licență 2018.

Admitere studii masterale 2018

La ciclul de studii masterale (Istorie și metodologie în cercetarea imaginii), cifra de școlarizare este de 7 locuri bugetate și 3 locuri cu taxă. Înscrierea candidaților se face la secretariatul Facultății, în intervalul 30 august – 5 septembrie 2018. Examenul de admitere constă într-un colocviu pe baza proiectului științific personal (maxim 5 pagini), programat în data de 7 septembrie 2018.

Redactarea proiectului de cercetare:
În vederea admiterii trebuie să redactați un proiect de cercetare personal pentru care puteți să vă alegeți în prealabil un coordonator dintre toți profesorii facultății. Alegerea coordonatorului nu condiționează însă admiterea și se face și ulterior.

Structura proiectului:
• anunțarea temei
• premisele cercetării (ce știți deja despre temă) și situația succintă a cercetărilor anterioare (ce și cum au studiat tema alți autori)
• subtemele proiectului și metodologia (direcțiile în care vă propuneți să dezvoltați tema propusă și cum le veți aborda)
• rezultate așteptate și riscuri
• bibliografie selectivă

Dosarul de înscriere trebuie să conțină: Proiect de cercetare, CV + formular înscriere + diplomă licență în original (sau adeverință pentru absolvenții din 2017) + foaie matricolă + diplomă bacalaureat în original + certificat de naștere (copie legalizată) + certificat căsătorie (copie legalizată) + act identitate (copie simplă) + certificat medical (care să ateste capacitatea de a urma studii postuniversitare) + taxă 150 lei.

Informațiile complete se regăsesc în Metodologia desfășurării concursului de admitere la studii masterale.

Ce face un istoric de artă?

Studiul istoriei artei nu înseamnă doar contemplarea picturilor și sculpturilor; un istoric de artă studiază orice obiect cu conținut estetic, așadar nu doar capodopere, ci și spectru vizual în care pot intra chiar și bijuterii, reclame, graffiti, manuscrise, haine sau filme. Studiem aceste obiecte în contextul lor istoric și cultural. Ne punem o mulțime de întrebări: cine și când le-a creat, ce poveste spun, din ce sunt făcute, cum erau folosite și de către cine, care sunt asemănările și deosebirile dintre ele și alte reprezentări ale aceleași teme? Ne punem aceste întrebări în fel și chip, dar cea mai importantă întrebare a istoricului de artă este de ce un obiect  arată așa cum arată?

Despre tine

Pentru a studia la Departamentul de Istoria Artei nu este nevoie să ai o pregătire prealabilă în acest domeniu. Dacă ești interesat de istorie, literatură, filosofie, religie, limbi străine (moderne și/sau clasice), politică, economie, muzică, științe sau matematică, atunci ai deja premisele pentru a deveni un bun istoric al artei.

R

De ce să alegi Istoria și Teoria Artei?

Pentru că te poți orienta către oricare dintre domeniile de cercetare a imaginii, către managementul cultural și curatorial, muzeologie și muzeografie, jurnalism cultural, creație contemporană, piața de artă.