Rezultatele concursului de admitere, licență 2017

Ocuparea locurilor aprobate de Ministerul Educației Naționale pentru concursul de admitere ciclul universitar de licență din sesiunea septembrie 2017 s-a făcut în ordinea descrescătoare a mediilor aritmetice ale probelor susținute. Dacă pe ultimul loc s-au aflat mai mulți candidați cu aceeași medie, departajarea s-a făcut pe baza mediei generale obținute la examenul de bacalaureat și media multianuală de la liceu.

Anul universitar 2017/2018 va începe luni 2 octombrie 2017.

Lista candidaților admiși fără taxă
Lista candidaților admiși cu taxă (studii superioare)
Lista candidaților admiși cu taxă
ANUNȚ IMPORTANT privind înscrierea în anul universitar

Admitere studii de licență 2017

Departamentul de Istoria și Teoria Artei organizează în luna septembrie concursul de admitere pentru studii de licență cu specializarea Istoria și Teoria Artei. Cifra de școlarizare este de 15 locuri bugetate și 8 locuri cu taxă. Înscrierea candidaților se face la secretariatul Facultății, în intervalul 4 - 8 septembrie. Admiterea se va face pe baza mediilor la examenul de bacalaureat, în data de 11 septembrie.

Actele necesare pentru înscriere sunt: fișa de înscriere, diploma de bacalaureat, certificat de naștere (copie legalizată), copie carte identitate, adeverința medicală, 4 fotografii tip buletin, chitanță taxă înscriere (150 lei), și alte acte, în cazul în care urmați o a doua facultate.

Informațiile complete se regăsesc în Metodologia desfășurării concursului de admitere la ciclul de licență.

Admitere studii masterale 2017

La ciclul de studii masterale (Istorie și metodologie în cercetarea imaginii), cifra de școlarizare este de 7 locuri bugetate și 3 locuri cu taxă. Înscrierea candidaților se face la secretariatul Facultății, în intervalul 31 august – 6 septembrie. Examenul de admitere constă într-un colocviu pe baza proiectului științific personal (maxim 5 pagini a 12.000 semne), programat în data de 8 septembrie.

Redactarea proiectului de cercetare:
În vederea admiterii trebuie să redactaţi un proiect de cercetare personal pentru care puteţi să vă alegeţi în prealabil un coordonator dintre toţi profesorii facultăţii. Alegerea coordonatorului nu condiţionează însă admiterea şi se face şi ulterior.

Structura proiectului:
• anunţarea temei
• premisele cercetării (ce ştiţi deja despre temă) şi situaţia succintă a cercetărilor anterioare (ce şi cum au studiat tema alţi autori)
• subtemele proiectului şi metodologia (direcţiile în care vă propuneţi să dezvoltaţi tema propusă şi cum le veţi aborda)
• rezultate aşteptate şi riscuri
• bibliografie selectivă

Pentru înscriere este necesară completarea dosarului de candidatură, care cuprinde proiectul științific personal, un CV la zi, fişa de înscriere, diploma de licenţă în original (sau adeverinţă pentru absolvenţii din 2016), foaia matricolă, diploma de bacalaureat în original, certificat de naştere (copie legalizată), certificat căsătorie (copie legalizată), act identitate (copie simplă),  certificat medical (care să ateste capacitatea de a urma studii postuniversitare),  taxa de înscriere – 150 lei.
Informațiile complete se regăsesc în Metodologia desfășurării concursului de admitere la studii masterale.

Ce face un istoric de artă?

Studiul istoriei artei nu înseamnă doar contemplarea picturilor și sculpturilor; un istoric de artă studiază orice obiect cu conținut estetic, așadar nu doar capodopere, ci și spectru vizual în care pot intra chiar și bijuterii, reclame, graffiti, manuscrise, haine sau filme. Studiem aceste obiecte în contextul lor istoric și cultural. Ne punem o mulțime de întrebări: cine și când le-a creat, ce poveste spun, din ce sunt făcute, cum erau folosite și de către cine, care sunt asemănările și deosebirile dintre ele și alte reprezentări ale aceleași teme? Ne punem aceste întrebări în fel și chip, dar cea mai importantă întrebare a istoricului de artă este de ce un obiect  arată așa cum arată?

Despre tine

Pentru a studia la Departamentul de Istoria Artei nu este nevoie să ai o pregătire prealabilă în acest domeniu. Dacă ești interesat de istorie, literatură, filosofie, religie, limbi străine (moderne și/sau clasice), politică, economie, muzică, științe sau matematică, atunci ai deja premisele pentru a deveni un bun istoric al artei.
R

De ce să alegi Istoria și Teoria Artei?

Pentru că te poți orienta către oricare dintre domeniile de cercetare a imaginii, către managementul cultural și curatorial, muzeologie și muzeografie, jurnalism cultural, creație contemporană, piața de artă.