Oana Turcu, Arta lui Gustav Klimt între decorativism și senzualitate, coordinator: prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu

Oana Turcu, Arta lui Gustav Klimt între decorativism și senzualitate, coordinator: prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu

Lucrarea mea de licență tratează problema ornamentului în arta lui Gustav Klimt, menționând sursele pe care artistul le-a înglobat în opera sa. Subcapitolul dedicat surselor bizantine are în vedere vizita artistului la Ravenna și fascinația pentru mozaicurile bizantine: atenția pătrunzătoare față de acest tip de opere corespundea pasiunii sale crescânde pentru juxtapunerile dintre personaje și…

Maria Bianca Măntăluță, Caracterul pictural al filmului expresionist. Relația dintre imaginea cinematografică și cea picturală, coordonator: prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu

Maria Bianca Măntăluță, Caracterul pictural al filmului expresionist. Relația dintre imaginea cinematografică și cea picturală, coordonator: prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu

Tema lucrării mele de licență este filmul expresionist german dintre anii 1920-1930 și relația pe care imaginea cinematografică o stabilește în mod vădit, ori subtil cu imaginea picturală a lucrărilor încadrate în același curent. Această lucrare nu își propune însă să fie un studiu exhaustiv al filmului expresionist german, ci se îndreaptă cu precădere asupra…

Evelina Enescu, Poezie și imagine: de la Mallarmé la Picasso, coordonator prof. dr. Ruxandra Demetrescu

Evelina Enescu, Poezie și imagine: de la Mallarmé la Picasso, coordonator prof. dr. Ruxandra Demetrescu

În lucrarea de licență aduc în discuție legăturile între literatură și artă care s-au născut la sfârșitul secolului al XIX-lea în Franța, prin intermediul simboliștilor, precum și efectele acestei conjuncții în artă, la începutul veacului următor. Figura centrală în jurul căreia am conceput lucrarea este poetul francez Stéphane Mallarmé, care s-a preocupat și de artă,…

Steluța Călin (Boroghină), Fenomenul colecționismului românesc de artă extrem orientală, coordonator conf. dr. Ioana Beldiman

Steluța Călin (Boroghină), Fenomenul colecționismului românesc de artă extrem orientală, coordonator conf. dr. Ioana Beldiman

Mi-am propus să identific originile, semnificaţia şi importanţa fenomenului japonismului în cadrul artei plastice românești, manifestat la artiști precum N. Grigorescu, N. Tonitza, S. Mutzner, K. Loghi sau la C. Brâncuși și în literatură (A. Macedonski, I. Pillat, I. Minulescu) și să analizez colecționismul românesc de artă extrem orientală, remarcând o trăsătură aparte a acestuia,…

Andra Miruna Stancu, Arta video în România, coordonator prof. dr. Adrian Guță

Andra Miruna Stancu, Arta video în România, coordonator prof. dr. Adrian Guță

Lucrarea mea oferă o imagine de ansamblu concludentă, valabilă pentru cercetări ulterioare ale zonei video, încercând un permanent contact cu eventuale premise și factori determinanți de ordin social, politic, ideologic. Oferind o largă libertate de expresie în comparație cu alte forme vizuale și aflată într-o directă dependență de progresul tehnologic, arta video este fascinantă tocmai…

Ancuța Ilie, Reprezentarea sfintelor femei în bisericile pictate în timpul lui Ștefan cel Mare în Moldova, coordonator lect. dr. Vlad Bedros

Ancuța Ilie, Reprezentarea sfintelor femei în bisericile pictate în timpul lui Ștefan cel Mare în Moldova, coordonator lect. dr. Vlad Bedros

În lucrarea mea de licență am realizat o repertoriere а reprezentărilor sfintelor femei în bisericile din Moldovа și o cаrаcterizаre compаrаtivă а iconogrаfiei cu аceаstă temă, din perspectivа selecțiilor specifice monumentelor moldovenești din intervаlul аnаlizаt. Subiectul pe cаre l-аm аles nu а reprezentаt obiectul unei lucrări distincte de speciаlitаte, iаr аcest lucru а oferit prilejul…

Cristina Rus, Reprezentările Sfântului Ioan Botezătorul în pictura murală din Moldova în secolele XV-XVI, coordonator lect. dr. Vlad Bedros

Cristina Rus, Reprezentările Sfântului Ioan Botezătorul în pictura murală din Moldova în secolele XV-XVI, coordonator lect. dr. Vlad Bedros

Sfântul Ioan Botezătorul deține un  loc important în devoțiunea bizantină și în lumea monahală, deoarece, prin viața sa, constituie un model al ascezei. Acest loc este evidențiat prin dispoziția și contextul reprezentărilor sale în programul inconografic, regăsindu-l de cele mai multe ori în locuri importante ale bisericii: în apropierea altarului – Sf. Ioan Botezătorul în…

Cristina Enășescu, Sf. Ioan Scărarul în Moldova. Iconografie și manuscrise, coordonator lect. dr. Vlad Bedros

Cristina Enășescu, Sf. Ioan Scărarul în Moldova. Iconografie și manuscrise, coordonator lect. dr. Vlad Bedros

Lucrarea mea de licență analizează impactul pe care l-a avut opera Sf. Ioan Scărarul în Moldova, la nivel monahal, clerical al Bisericii și societății în ansamblul ei, în secolele XV-XVII. Desigur, deși spațiul geografic asupra căruia se efectuează cercetarea este Moldova medievală, din rațiuni proprii demersului efectuat, acesta a fost extins și asupra Ortodoxiei în…

Emilia Cernăianu, Decorația orientală din pictura orientalistă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, coordonator conf. dr. Ioana Beldiman

Emilia Cernăianu, Decorația orientală din pictura orientalistă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, coordonator conf. dr. Ioana Beldiman

Lucrarea a căutat să afle ce ar fi putut determina gustul estetic european din ultimul sfert al secolul al XIX-lea pentru scenele orientaliste și mai ales pentru atenția, adesea exagerat de mare, acordată detaliilor decorative. De asemenea, lucrarea explorează modul în care s-a format și s-a perpetuat gustul pentru tematica orientalistă și dacă are într-adevăr…

Violeta Popa, Școala de pictură de la Căldărușani, coordonator conf. dr. Ioana Beldiman

În studiul meu am cercetat activitatea artistică a școlii de zugravi care a funcționat în cadrul mănăstirii Căldărușani din prima jumătate al secolului al XIX-lea și rolul pe care l-a jucat  această școală în arta românească, unde tradiția se intersecta cu “noua pictură”. Am rezervat un capitol mai amplu activității zugravilor formați aici și care…