Ioana Mîțu, Tradiții în designul românesc contemporan, coordonator lect. dr. Irina Cărăbaș

Ioana Mîțu, Tradiții în designul românesc contemporan, coordonator lect. dr. Irina Cărăbaș

Contrastul dintre schimbările continue ale lumii moderne și tradiții ca structuri invariabile ale societății actuale reprezintă o chestiune de fapt, caracteristică acestui început de mileniu, ce nu caută neapărat justificări, ci se cere mai degrabă analizată și chestionată. Am ales designul românesc contemporan ca pretext pentru a analiza acest contrast, alegere firească și prin prisma…

Mihai Ziman, Corpul expus, coordonator prof. univ. dr. Adrian Guță

Mihai Ziman, Corpul expus, coordonator prof. univ. dr. Adrian Guță

Tema vastă a nudului și a nudității o regăsim în artă pe tot parcursul istoriei existenței umanității până în prezent. “Corpul expus”, departe de a-și propune o analiză despre nud și nuditatea în forma clasică, se concentrează pe modul în care a fost reprezentată și discutată ideea de nuditate și sexualitate în sec. al XX-lea…

Lucian Goilă, Expoziții românești în deceniile IV și V ale secolului XX, văzute ieri și azi, coordonator conf. univ. dr. Ioana Beldiman

Lucian Goilă, Expoziții românești în deceniile IV și V ale secolului XX, văzute ieri și azi, coordonator conf. univ. dr. Ioana Beldiman

Centrul de interes al cercetării pe care mi-am propus să o realizez în cadrul disertației este fenomenul expozițiilor de artă românești și internaționale desfășurat în perioada 1930 – 1947, la București. Subiectul constituie o zonă de deosebit interes, pentru că, cercetat în specificitatea lui, el poate întregi/modifica/preciza/nuanța imaginea de ansamblu pe care o avem despre…

Emilia Cernăianu, Lecții de privire. De la relația imagine-text din antichitate până în sec. XVIII la lecțiile de privire de la confluența dintre sec. XIX și XX, coordonator prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu

Emilia Cernăianu, Lecții de privire. De la relația imagine-text din antichitate până în sec. XVIII la lecțiile de privire de la confluența dintre sec. XIX și XX, coordonator prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu

Motivația demarării acestei investigații se situează în jurul unui grupaj de întrebări care vizează raportul stabilit între imagine și text, întrebări cărora nu am căutat să le dau un răspuns ferm ci, mai curând, să înțeleg modul în care acesta s-a desfășurat de-a lungul istoriei teoriei artei. Este evident faptul că textul a însoțit dintotdeauna…

Patricia Bădulescu, „Ritratti naturali per arte”. Portret si „impresa”: teorii și practici convergente în Renașterea Italiană, coordonator prof. dr. Anca Oroveanu

Patricia Bădulescu, „Ritratti naturali per arte”. Portret si „impresa”: teorii și practici convergente în Renașterea Italiană, coordonator prof. dr. Anca Oroveanu

În disertația masterală am investigat convergențele între două genuri renascentiste compozite de reprezentare a individului: portretele „emblematice” (portrete cu iconografie eterogenă, în care fizionomia individului era redată alături de inserții textuale și elemente cu caracter simbolic) și dispozitivele de tip impresa (dispozitive emblematice bipartite, formate dintr-un text succint și o imagine simbolică, fiecare impresa fiind…

Mihnea Mihail, Judecata de Apoi în pictura murală din Regatul Maghiar. Secolele XIV-XV, coordonator prof. dr. Corina Popa

Mihnea Mihail, Judecata de Apoi în pictura murală din Regatul Maghiar. Secolele XIV-XV, coordonator prof. dr. Corina Popa

Punctul de plecare al disertației mele este cercetarea pe care am făcut-o asupra picturilor din Transilvania pentru lucrarea de licență, însă adăugarea în orizontul cercetării a repertoriului din întreg Regatul Maghiar mi-a permis să înțeleg cât de complexă este situația în Europa centrală și să identific o anumită filiație ale cărei implicații sunt relevante mai…

Ioana Marinescu, „Biografia artistului în contemporaneitate. Studiu de caz: Nicolae Comănescu”, coordonator prof. dr. Adrian Guță

Ioana Marinescu, „Biografia artistului în contemporaneitate. Studiu de caz: Nicolae Comănescu”, coordonator prof. dr. Adrian Guță

Lucrarea de disertație își propune să analizeze care sunt resursele documentare și teoretice pe care le are la dispoziție un istoric de artă atunci când construiește biografia unui artist contemporan. Am ales ca studiu de caz biografia nescrisă a lui Nicolae Comănescu și am încercat să elaborez teoretic un parcurs biografic, fără să urmăresc realizarea…

Delia Marinescu, Corneliu Michăilescu între receptare și oglindire, coordonator lect. dr. Irina Cărăbaș

Delia Marinescu, Corneliu Michăilescu între receptare și oglindire, coordonator lect. dr. Irina Cărăbaș

Lucrarea mea de licență propune revizitarea uneia dintre figurile avangardei istorice mai puțin cunoscute. Pictura lui Corneliu Michăilescu are o poziție mediană în studiile și cercetările de istoria artei românești. Ea ocupă un loc de mijloc pentru că a beneficiat până în acest moment de studii și monografii, dar chiar și așa, poziția lui în…

Cristina Cojocaru, Pictura murală postbrâncovenească din zona București-Ilfov între medieval și modern, coordonator prof. dr. Corina Popa

Cristina Cojocaru, Pictura murală postbrâncovenească din zona București-Ilfov între medieval și modern, coordonator prof. dr. Corina Popa

În lucrarea de disertație mi-am propus să pun în discuție conceptul de stil postbrâncovenesc, atribuit artei religioase ortodoxe dezvoltate în Țara Românească în decursul secolului al XVIII-lea, prin studierea concretă a ansamblurilor de pictură murală realizate în această perioadă în orașul București, cel mai important centru urban al țării, și în zona limitrofă corespunzătoare actualului…