Cercetare

Activitatea individuală de cercetare a profesorilor se reflectă în comunicările prezentate la sesiunea anuală de comunicări a Facultății, organizată împreună cu celelalte Departamente (Conservare și Restaurare, Pregătirea Personalului Didactic), la care sunt invitați să participe și doctoranzii Universității. Departamentul organizează de asemenea o sesiune anuală de comunicări a studenților și masteranzilor Facultății (ITAMix), în cadrul căreia viitorii practicieni ai disciplinei își pot prezenta rezultatele proiectelor de cercetare personală, uneori ocazionate de pregătirea unor teme de seminar.

Proiecte în derulare

Worldwide Open Workshop With Advanced Techniques for Cultural Heritage WATCH

Coordonator – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronica (INOE).
Proiectul presupune înființarea unui laborator deschis care să beneficieze de tehnică și asistență științifică în vederea investigării patrimoniului cultural, fiind un concept pornit din necesitatea integrării unor resurse tehnice avansate în practicile tradiționale ale conservării și restaurării.
Cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0356

Contemporary Visual Art Conservation Platform VisART

Proiectul stabilește o nouă direcție de cercetare în vederea conservării patrimoniului cultural modern, centrând investigațiile pe mecanismele de degradare ale materialelor cu care artiștii contemporani operează (precum acrilicele, vinilul sau rășinile sintetice). Obiectivul general presupune inițierea unei noi abordări științifice în artele vizuale care să genereze informație riguroasă și organizată cu privire la noile tehnici și materiale, necesare unor noi metode de conservare și restaurare.
Cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0342

Arhiva Drăguț

În anul 2014, Universitatea Națională de Arte a primit cu titlul de donație o arhivă de fotografii și clișee care au aparținut regretatului istoric de artă Vasile Drăguț. Acest corpus a fost predat Departamentului de Istoria și Teoria Artei, fiind supus în momentul de față unei operațiuni de inventariere și digitalizare, sub coordonarea asist. dr. Ada Hajdu. Prelucrarea Arhivei Drăguț reprezintă o activitate inclusă în seria de aplicații practice aferente cursului Redactarea textelor de specialitate, dar și o posibilă activitate de practică studențească pentru cursanții din anul I, ciclul de licență.

Proiecte încheiate

”Ion Mincu – o perspectivă regionalistă și o abordare a inserției locale” – Bursa de cercetare ”Ion Mincu”, Ordinul Arhitecților din România

Proiectul propune o cercetare a relaţiei dintre stilul naţional creat de Ion Mincu şi discursul contemporan lui referitor la regionalism în arhitectură. Cercetarea îl va prezenta pe arhitect ca actor în procesele de translare a ideilor regionaliste dintr-un spaţiu cultural în altul, urmărind anii de studiu la Ecole de Beaux-Arts şi activitatea pedagogică la Bucureşti, care a avut un impact regional mai amplu, datorită prezenţei unor studenţi bulgari, dintre care remarcabilă este figura lui Naum Torbov.

Repertoriul picturii murale brâncovenești. Județul istoric Vâlcea

cercet-brancovProiectul, derulat sub conducerea Prof. Corina Popa, și-a propus repertorierea exhaustivă a ansamblurilor murale de epocă brâncovenească din zona Vâlcea prin liste complete ale inscripțiilor fiecărei scene și desfășurătoare iconografice – digitale pentru picturile murale de la Hurezi și clasice pentru celelalte zece monumente. Pentru realizarea releveelor și desfășurătoarelor iconografice s-a colaborat cu arhitecții Bogdan Teodor, Andreea Enache, Dan Ionescu și Ioana Olteanu, pictor restaurator, iar textele în slavona și greacă ce însoțesc imaginile pictate au fost verificate și corectate de epigrafistele dr. Natalia Trandafirescu și dr. Ruxandra Lambru.
Cod CNCSIS 847

Fenomenul Magura

Cea mai mare tabără de sculptură a Europei este situată în Măgura Buzăului și găzduiește 256 de obiecte monumentale din piatră. Fenomenul MĂGURA (1970-1987) reprezintă o vastă examinare și documentare a acestor activități artistice din perioada anilor ’70 și ’80. Nu sunt vizate doar operele, ci și simpozioanele și discuții legate de acestea, organizate de cel ce a inițiat fenomenul – sculptorul Gheorghe Coman.
ERSTE Stiftung (Austria)

Artă, comunităţi urbane, mobilizare (ACUM) – reinserţia socială a proiectului artistic şi arhitectural

Proiectul ACUM, definit ca cercetare orientată și ca cercetare-acțiune, propune unificarea într-un cadru teoretic interdisciplinar a cunoașterii cu privire la relația dintre arhitectură/urbanism, artă și comunitate în spațiul public. Cercetarea integrează cunoașterea internațională cu practicile și experiențele locale, oferind astfel principii de dezvoltare ale unor metodologii de intervenție aliniate practicilor contemporane și, mai ales, a celor europene. Instrumentele conceptuale folosesc analizei critice a situației din România, iar baza documentară cuprinde informații de natură teoretică și vizuală, urbanistică, juridică, istorică, sociologică și antropologică.
Cod CNCSIS 23

Muzee bucureştene dispărute. Concepţie muzeologică şi modele europene la început de secol XX. Cazul muzeului Kalinderu

Cod CNCSIS 844