Master

Strategii creatoare în arta europeană și românească a deceniilor I-III ale secolului al XX-lea: între modernitate și avangardă – prof. dr. Cristian Robert Velescu
Cursul tratează primele trei decenii ale secolului XX, când “scena artistică” este ocupată de două curente majore, modernitatea și avangarda istorică. Acestea stau într-un raport polemic, ilustrat mai cu seamă la nivelul documentelor programatice, ceea ce nu le impiedică însă să-și suprapună și adesea să-și interfereze atât mesajul cât și procedeele de creație. Dată fiind complexitatea “coabitării” celor două tendințe într-un interval temporal restrâns, analiza lor se poate constitui într-un adevărat exercițiu prin care masteranzii își vor putea apropria metodologia actului cercetării.
 
Repere iconografice și de limbaj în arta contemporană – prof. dr. Adrian Guță
Acest curs își propune o aprofundare a problematicii artei contemporane internaționale și românești, pe două direcții: una tematică și alta a limbajului. Tematica se dezvoltă pe două grupuri de subteme: „Obiectul în arta contemporană“ și „Corpul uman în arta contemporană“. De-a lungul cursului, ele pot să fie tratate separat, dar și interferând, așa cum se întâmplă adesea în manifestările artei contemporane. Cu privire la fiecare dintre cele două „tronsoane“, se pot face și unele trimiteri la repere ale avangardei istorice, ale fenomenelor din arta primei jumătăți a secolului XX. Problematica exemplificată mai sus este analizată din variate perspective ale exprimării artistice, de la mijloacele picturii, sculpturii, la expresia corporală, ipostazierile readymade-ului și interpretările/modificările sale în timp, instalaționism, artă video, artă digitală. Sunt atinse repere de la expresionismul abstract și avataruri contemporane ale figurativului, la arta conceptuală și prelungirile sale actuale.  Incursiunile în arta internațională vor alterna cu cele din arta românească.
 
Tipologii muzeale – conf. dr. Ioana Beldiman
Cursul tratează fenomene specifice și esențiale ale colecționismului și ale devenirii instituției muzeale (muzeele de artă). Vizează, de asemenea, prezentarea în complementaritate a fenomenului tradițional (muzeul tradițional cu tipologia lui de secol XIX), cu cel actual (muzeul laborator, centrul de artă, marele muzeu cu filiale). Analizează problematica tradițională și contemporană a conceptului de expozitie.
 
De la Sputnik la Ostalgie – Artă tehnologie și design in Europa de est – lect. dr. Irina Cărărabaș
Artă, tehnologie și design în Europa de est (curs si seminar) își propune să prezinte cultura vizuală a epocii socialiste din Romania și celelalte țari din spatele Cortinei de fier. Cursul îmbină istoria politică, istoria artei, filmului, arhitecturii și designului cu studiile de cultură populară pentru a oferi o înțelegere alternativă asupra imaginii, obiectului funcțional și tehnologiei și a întrepătrunderii lor în contextul vieții cotidiene și transformărilor ei din timpul regimurilor comuniste din Europa de est. Temele aferente seminarului incurajează cercetarea personală și creativitatea, dar și confruntarea cu probleme legate de felul în care socialismul este rememorat în spațiul public.

Probleme de metodologie in interpretarea imaginilor – prof. dr. Anca Oroveanu, prof. dr. Ruxandra Demetrescu
Cursul își propune să familiarizeze studenții cu o problematică aflată la intersecția între ceea ce se desemnează în ultimele decenii prin sintagme ca „studii vizuale” (visual studies) sau „cultură vizuală” (visual culture) și evoluții interne istoriei și teoriei artei. E vorba, așadar, de a interoga, pe de o parte, câmpul foarte vast al imaginilor, indiferent de proveniența și de forma lor de actualizare și de a constata și pune în discuție, pe de altă parte, o reconfigurare a istoriei artei ca disciplină, atât în ce privește obiectul/obiectele ei de studiu, cât și în ce privește abordările metodologice din câmpul ei.