Marta Boceanu, British Pop – fascinație și ironie. Coordonator: prof. dr. Adrian Guță

Marta Boceanu, British Pop – fascinație și ironie. Coordonator: prof. dr. Adrian Guță

Lucrarea mea de licență a aprofundat arta Pop britanică produsă între anii 1955-1965. Cercetarea este relevantă pentru că, până acum, i s-a acordat mai multă atenție artei Pop americane, care, din punct de vedere cronologic, este ulterioară celei britanice. Mai mult, mișcarea Pop în Marea Britanie are rădăcini în momente culturale și sociale foarte importante pentru întreaga istorie recentă, care încă ne afectează cultura și modul de viață. De asemenea, Pop s-a manifestat în toate disciplinele artistice: arte vizuale, muzică, film, literatură. Trebuie menționat și faptul că termenul „pop” a fost folosit, inițial, de către artiștii britanici, pentru a vorbi despre cultura populară, adresată maselor, complet ruptă de artele frumoase. Astfel, prin mișcarea Pop britanică, granița dintre cultura populară și arta frumoasă este desființată, iar întrebările pe care dadaiștii sau James Joyce le pun despre artă sunt duse mai departe și transformate într-un întreg curent, complex, eterogen și încă neexplorat în profunzime. Lucrarea mea propune o abordare nouă, întrucât se axează asupra unei mutații esențiale din cadrul mișcării artistice de care mă ocup: trecerea de la fascinația artiștilor englezi față de cultura pop americană (care promova un lifestyle atrăgător unui popor traumatizat de cel de-al Doilea Război Mondial) la o ironie amară. Așadar, am o perspectivă bazată pe dualitatea fascinație/ironie în analiza câtorva dintre cele mai importante momente Pop britanice.