Mihaela Verman, Ion N. Socolescu (1856-1924). Promotor al stilului național românesc, coordonator: asist. dr. Ada Hajdu

Mihaela Verman, Ion N. Socolescu (1856-1924). Promotor al stilului național românesc, coordonator: asist. dr. Ada Hajdu

Cercetarea pe care o propun abordează activitatea arhitectului Ion N. Socolescu, plasându-l în contextul mai larg al arhitecturii românești antebelice, luând în considerare aportul revistelor de specialitate, care reprezintă o noutate în epocă, și rolul pe care educația primită în universitățile occidentale l-a avut în formarea noului val de arhitecți și, în special, modul de creație al arhitectului Ion N. Socolescu. Partea cea mai consistentă a lucrării mele o reprezintă analiza în ordine cronologică a proiectelor identificate în literatura de specialitate ca fiind ale lui Socolescu, la care adaug informații identificate în urma propriei cercetări în Arhivele Municipiului București și în Arhivele Naționale. Provenind dintr-o familie de arhitecți, Ion N. Socolescu activează la sfârșitul secolului XIX, în aceeași perioadă cu Ion Mincu, în București și nu numai, fiind unul dintre principalii creatori ai stilului național românesc. Carmen Popescu îl consideră „părinte” al stilului național în aceeași măsură ca și pe colegul său Mincu atât datorită proiectelor sale arhitecturale, cât și activității sale editoriale și de sprijinire a educației arhitecturale și a profesiei de arhitect. Militant pentru crearea unui sistem de învățământ superior care să faciliteze pregătirea viitorilor arhitecți, în perioada 1892-1897, cât a funcționat o școala de arhitectură particulară, Socolescu este profesor și director al acesteia. De asemenea, el este fondatorul primei reviste de specialitate din România, Analele arhitecturii și ale artelor cu care se leagă, precum și președintele asociației care publică această revistă. Cu toate acestea, puțini istorici ai arhitecturii s-au aplecat asupra activității lui Socolescu, care a rămas mereu cumva în umbra lui Mincu.