Beatrice Boban, Botticelli şi Dante. Un dialog între două arte. Ilustraţiile lui Sandro Botticelli la Divina Commedia, coordonator: prof. dr. Anca Oroveanu, asist. dr. Ioana Măgureanu

Beatrice Boban, Botticelli şi Dante. Un dialog între două arte. Ilustraţiile lui Sandro Botticelli la Divina Commedia, coordonator: prof. dr. Anca Oroveanu, asist. dr. Ioana Măgureanu

În lucrarea mea de licență am studiat ilustrațiile lui Sandro Botticelli la Divina Commedia și m-am concentrat asupra Infernului și topografiei acestuia. Am luat în considerare, pe de o parte, preocuparea intensă a lui Botticelli pentru Dante, atestată de surse timpurii, precum și de unele dintre picturile sale, pe de altă parte ceea ce putem presupune, în mod rezonabil, despre propria cultură literală și intelectuală a artistului. Ilustrațiile lui Botticelli la Divina Commedia reprezintă structura fiecărei lumi a cosmosului lui Dante cu o fidelitate fără precedent. Infernul este exemplul cel mai elocvent. Textele academice studiate pentru lucrarea de față și referințele acestora arată că accentul cercetărilor s-a pus pe discursul narativ al lui Botticelli și mai puțin pe topografia Infernului și pe interesul artistului pentru structura și peisajul infernal. Harta Infernului reprezintă o realizare artistică majoră, care este esențială pentru întregul ciclu de ilustrații. Prin urmare, lucrarea va pune în discuție aspecte generale ale poemului dantesc și va studia în detaliu Harta Infernului și dialogul între cei doi artiști florentini, Botticelli și Dante. Astfel, partea cea mai consistentă a lucrarii mele a analizat dialogul lui Botticelli cu Dante, Antonio Manetti și Cristoforo Landino, fiind o examinare detaliată a Infernului dantesc și botticellian, cu accent pe adaptarea lui Botticelli a imaginii la text, adaptare care relevă o înțelegere profundă a lui Dante și a importanței structurii arhitectonice și topografiei Infernului pentru discursul narativ al poemului.