Mihai Ziman, Corpul expus, coordonator prof. univ. dr. Adrian Guță

Mihai Ziman, Corpul expus, coordonator prof. univ. dr. Adrian Guță

Tema vastă a nudului și a nudității o regăsim în artă pe tot parcursul istoriei existenței umanității până în prezent. “Corpul expus”, departe de a-și propune o analiză despre nud și nuditatea în forma clasică, se concentrează pe modul în care a fost reprezentată și discutată ideea de nuditate și sexualitate în sec. al XX-lea și începutul sec. XXI. Corpul uman văzut prin prisma sondării celor mai adânci și nebănuite moduri de expunere și prezentare, în diverse situații și contexte, constituie cuprinsul cercetării. În cadrul artei contemporane corpul devine subiect, obiect, unealtă și concept. Revoluția sexuală a anilor 1960 avea să schimbe complet modul de gândire și raportare la sex și sexualitate. Libertatea sexuală aduce cu sine o serie de chestionări și sondări ale corpului atât în artă, cât și în literatură, filosofie, psihologie. Sexualitatea devine subiectul central al artei în care corpul este reprezentat nu conform criteriilor de frumusețe, ci conform conceptelor de sexualitate sado-masochistă, fragmentare organică, orgii sexuale, fluide, exhibiționism. Am fost interesat în cadrul cercetării nu de reprezentarea unor nuduri sau a unor oameni dezbrăcați, sau reprezentați în anumite poziții sexuale, ci mai ales de sexualitatea aflată la limită. De arta unor artiști care propun o dislocare, o discuție și care răscolesc și interpelează activ spectatorul. În aceste condiții, orice acțiune din orice moment al zilei, toate reacțiile posibile pe care cineva le poate avea la vederea propriilor excremente sau organe genitale, reconstrucția propriului trecut sau reprezentarea viselor, loviturile, jignirile, evenimentele din familie, propriile experiențe sexuale, totul poate fi folosit ca premisă în cadrul artei, prin intermediul corpului. Corpul privit ca un material al artei, corpul implicat în acțiuni sexuale și/sau ritualice, corpul ca fragment, corpul ca traumă este expus, devenind o modalitate de auto-reflexie și înțelegere a societății contemporane. În cadrul acestui context, am fost interesat de felul în care poate fi citit și interpretat corpul uman implicat în diferite acțiuni și reprezentat în diferite spații geografice, politice, sociale și culturale.