Lucian Goilă, Expoziții românești în deceniile IV și V ale secolului XX, văzute ieri și azi, coordonator conf. univ. dr. Ioana Beldiman

Lucian Goilă, Expoziții românești în deceniile IV și V ale secolului XX, văzute ieri și azi, coordonator conf. univ. dr. Ioana Beldiman

Centrul de interes al cercetării pe care mi-am propus să o realizez în cadrul disertației este fenomenul expozițiilor de artă românești și internaționale desfășurat în perioada 1930 – 1947, la București. Subiectul constituie o zonă de deosebit interes, pentru că, cercetat în specificitatea lui, el poate întregi/modifica/preciza/nuanța imaginea de ansamblu pe care o avem despre școala interbelică de artă românească, prin revelarea unor accente definitorii. De aceea, identificarea unor tipologii expoziționale a fost unul dintre țelurile acestei disertații. Ca principal instrument bibliografic de cercetare am ales cu precădere parcurgerea presei de epocă, a cronicilor plastice din circa 25 de periodice bucureștene apărând între 1930 și 1947. Am extins cercetarea și dincolo de problema expozițiilor, asupra funcționării aspectelor esențiale ale Muzeului „Toma Stelian”, prin consultarea arhivei acestei instituții. Este vorba despre un important fond de documente – ce poartă în mod evident amprenta epocii interbelice – încă nefructificat în analizele care s-au făcut până acum fenomenului muzeologic interbelic românesc. Prin consultarea acestui fond de documente am putut astfel reconstitui mecanismele sale de funcționare, de conducere, respectiv politicile de achiziții, expoziționale, relațiile internaționale etc., adică fundalul vieții expoziționale. Principala dificultate în elaborarea lucrării a constat în acoperirea și prelucrarea unui număr foarte mare de referințe bibliografice din presa epocii și ordonarea materialului parcurs în vederea alcătuirii unor instrumente de lucru valabile și pentru alți cercetători. Aceste instrumente de lucru fac parte din capitolele „Anexe/Repertoriul expozițiilor bucureștene între 1930 și 1947” și „Repertoriul artiștilor”.