Ioana Marinescu, „Biografia artistului în contemporaneitate. Studiu de caz: Nicolae Comănescu”, coordonator prof. dr. Adrian Guță

Ioana Marinescu, „Biografia artistului în contemporaneitate. Studiu de caz: Nicolae Comănescu”, coordonator prof. dr. Adrian Guță

Lucrarea de disertație își propune să analizeze care sunt resursele documentare și teoretice pe care le are la dispoziție un istoric de artă atunci când construiește biografia unui artist contemporan. Am ales ca studiu de caz biografia nescrisă a lui Nicolae Comănescu și am încercat să elaborez teoretic un parcurs biografic, fără să urmăresc realizarea unei biografii propriu-zise. Scopul meu a fost acela de a vedea cum se modifică biografia artistică în contemporaneitate: care este legătura cu tradiția acestui gen și ce schimbări se produc. Pentru acest lucru am urmărit două perspective: cea a biografului (care realizează biografia și urmărește o structură tipică pentru acest tip de scriere) și cea a artistului (al cărui discurs autobiografic am încercat să-l reperez în operă și apoi să-l analizez). Această cercetare s-a dezvoltat pornind de la studiul exhaustiv întreprins de Ernst Kris și Otto Kurz, Legend, Myth, and Magic in the Image of the Artist: A Historical Experiment. Cercetarea celor doi nu acoperă perioada scursă de la începutul secolului al XX-lea și până în prezent, perioadă în care sfera artistică înregistrează numeroase evoluții ce modifică ambele perspective asupra biografiei, și pe cea a biografului și pe cea a artistului. Plecând de la schema biografiilor artistice analizate de acești autori și a modului lor de transmitere pe baza unor topoi biografici, am încercat să identific ce modificări se aduc acestei formule pentru o mai bună ilustrare a vieții artistului în contemporaneitate. Cea mai importantă concluzie la care am ajuns și pe care am încercat să o argumentez în cel de-al treilea capitol al acestei lucrări a fost aceea că structura literară cronologică în care biograful narează evenimentele din viața subiectului său poate fi înlocuită de noi structuri, care să dea naștere unui nou tip de discurs despre viața și personalitatea artistului.