Cristina Cojocaru, Pictura murală postbrâncovenească din zona București-Ilfov între medieval și modern, coordonator prof. dr. Corina Popa

Cristina Cojocaru, Pictura murală postbrâncovenească din zona București-Ilfov între medieval și modern, coordonator prof. dr. Corina Popa

În lucrarea de disertație mi-am propus să pun în discuție conceptul de stil postbrâncovenesc, atribuit artei religioase ortodoxe dezvoltate în Țara Românească în decursul secolului al XVIII-lea, prin studierea concretă a ansamblurilor de pictură murală realizate în această perioadă în orașul București, cel mai important centru urban al țării, și în zona limitrofă corespunzătoare actualului județ Ilfov. Cercetarea are în vedere analiza comparativă a tuturor exemplelor de arhitectură bisericească cu decorație murală datând din secolul al XVIII-lea, păstrate in situ în zona București-Ilfov sau recuperate în diverse forme. Din punct de vedere metodologic cercetarea a implicat două mari direcții, una teoretică și alta practică care se îmbină în mod necesar pentru obținerea unor rezultate obiective și reprezentative. Am optat, așadar, pentru o metodă de cercetare care se întemeiază pe realitățile factuale înregistrate obiectiv și exhaustiv prin interacțiune directă. Ulterior prelucrarea și interpretarea datelor obținute din anchetele pe teren și din cercetarea bibliografică s-au făcut prin intermediul unor grile standardizate sub formă tabelară proiectate să asigure o tratare uniformă a tuturor exemplelor analizate. Aceste tabele iconografice comparative, care constituie contribuția proprie la metodologia cercetării, sunt organizate simultan după criteriul cronologic pe axa verticală și după criteriul spațial (arhitectural) pe axa orizontală. Se obține astfel o imagine concretă și completă a temelor și schemelor iconografice existente pentru fiecare unitate spațială și structurală a bisericii (conca absidei altarului, bolta traveei de vest a naosului, etc). Concluziile care au putut fi extrase din analiza acestor tabele oferă o imagine obiectivă a realităților iconografice din veacul al XVIII-lea și permit formularea unor considerații generale valide, ferite de  riscul omisiunilor și erorilor.