Patricia Bădulescu, „Ritratti naturali per arte”. Portret si „impresa”: teorii și practici convergente în Renașterea Italiană, coordonator prof. dr. Anca Oroveanu

Patricia Bădulescu, „Ritratti naturali per arte”. Portret si „impresa”: teorii și practici convergente în Renașterea Italiană, coordonator prof. dr. Anca Oroveanu

În disertația masterală am investigat convergențele între două genuri renascentiste compozite de reprezentare a individului: portretele „emblematice” (portrete cu iconografie eterogenă, în care fizionomia individului era redată alături de inserții textuale și elemente cu caracter simbolic) și dispozitivele de tip impresa (dispozitive emblematice bipartite, formate dintr-un text succint și o imagine simbolică, fiecare impresa fiind asociată unui anumit individ, având menirea să vehiculeze un concept privitor la acesta). Mi-am propus să investighez dacă similaritatea din punct de vedere formal a celor două tipuri de dispozitive este secondată de o similaritate în ceea ce privește modalitățile lor de semnificare. Contribuția mea a constat în cercetarea textelor teoretice despre portret și a tratatelor despre imprese produse în spațiul italian în secolul al XVI-lea în vederea punerii în lumină a faptului că cele două genuri au fost receptate în mod similar în epoca în care au fost practicate și teoretizate, chiar dacă nu pot fi evidențiate raporturi de filiație inechivoce între cele două practici.