Admitere 2016, licență și master

Admitere 2016, licență și master

Departamentul de Istoria și Teoria Artei organizează concursul de admitere într-o singură sesiune, în luna septembrie.

La ciclul de licență, cifra de școlarizare este de 15 locuri bugetate și 8 locuri cu taxă. Înscrierea candidaților se face la secretariatul Facultății, în intervalul 29 august – 2 septembrie. Admiterea se va face pe baza mediilor la examenul de bacalaureat, în data de 6 septembrie.
Actele necesare pentru înscriere sunt: fişa de înscriere, diploma de bacalaureat, certificat de naştere (copie legalizată), copie carte identitate, adeverinţa medicală, 4 fotografii tip buletin, chitanţă taxă înscriere (100 lei), și alte acte, în cazul în care urmaţi o a doua facultate.
Informațiile complete se regăsesc în Metodologia desfășurării concursului de admitere la ciclul de licență.

La ciclul de studii masterale (Istorie și metodologie în cercetarea imaginii), cifra de școlarizare este de 7 locuri bugetate și 3 locuri cu taxă. Înscrierea candidaților se face la secretariatul Facultății, în intervalul 31 august – 6 septembrie. Examenul de admitere constă într-un colocviu pe baza proiectului științific personal (maxim 5 pagini a 12.000 semne), programat în data de 8 septembrie.
Pentru înscriere este necesară completarea dosarului de candidatură, care cuprinde proiectul științific personal, un CV la zi, fişa de înscriere și alte anexe.
Informațiile complete se regăsesc în Metodologia desfășurării concursului de admitere la studii masterale